Modlitwa Ojca Pio o uzdrowienie - tłumaczenie pięknej modlitwy


Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.


"Droga światła" - scenariusz nabożeństwa paschalnego


Droga Światła (Via Lucis) to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu 14 stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. Gdyby Droga Krzyżowa naprawdę kończyła się na stacji XIV, zatrzymując nas przy pogrzebie Pana Jezusa, rzeczywiście bylibyśmy godni politowania. Jezus żyje!!! Niech fakt Zmartwychwstania Chrystusa, da nam słabym ludziom: radość, nadzieję i siłę.

Czytaj więcej...

Droga Krzyżowa - druga propozycja rozważania

"Weź udział w Mojej Męce" usłyszał Pio podczas wizji Jezusa cierpiącego. Być blisko Jezusa to naśladować Mistrza w niesieniu krzyża. My również stańmy przy Chrystusie i nieśmy z Nim krzyż.

Czytaj więcej...

Droga krzyżowa z Ojcem Pio - pierwsza propozycja roważania

Święty Ojciec Pio swoim duchowym synom i córkom polecał szczególnie do rozważania Mękę Pana Jezusa. Sam dzięki Bożemu wybraniu w niej uczestniczył i pragnął, aby każdy z nas nieustannie stawał się Cyrenejczykiem.
 

Czytaj więcej...

Różaniec z rozważaniami Ojca Pio

Ojciec Pio odmawiał różaniec nieprzerwanie. Chodziło o różaniec żywy i ciągły. Modlił się z różańcem w dłoniach wszędzie: w celi, na korytarzu, w zakrystii, wchodząc i schodząc po schodach, w dzień i w nocy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i skorzystania z rozważań różańcowych z myślami Świętego Stygmatyka.

Czytaj więcej...

Liturgia Słowa z Mszy świętej o Ojcu Pio

Czytania liturgiczne wprowadzają nas w misterium Eucharystii. Otwierają nasze serca na gotowość odpowiadania Panu Bogu całym swoim życiem, a także pozwalają nam lepiej poznać patronów dnia, którzy stali się naśladowcami Mistrza z Nazaretu.

Czytaj więcej...

Litania do św. Ojca Pio

Litania jest jedną z form modlitwy w Kościele i wyraża prośbę i błaganie skierowane do Boga poprzez wstawiennictwo świętych, czy też bezpośrednio do Osób Trójcy Świętej. Może być odmawiana lub śpiewana. Jest rodzajem dialogu kapłana (prowadzącego) i wiernych wznoszących głos do Boga. Niech wołanie do św. Ojca Pio i rozważanie jego przymiotów stanie się naszym otwarciem na Bożą obecność.

Czytaj więcej...

Akt oddania się św. Ojcu Pio

Dzisiaj człowiek pragnie być niezależnym, wolnym od wszystkiego i od wszystkich. Z kolei "Akt oddania" jest ofiarowaniem siebie pod Bożą opiekę, aby w wolności wybierać miłość Bożą, a nie stać się niewolnikiem złego. Święty Ojcze Pio - pomóż nam trwać wiernie przy Panu Bogu.

Czytaj więcej...

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana przez Ojca Pio

Zapraszamy do odmawiania Koronki do... Serca Pana Jezusa. Tą modlitwą Ojciec Pio codziennie prosił Boga w intencjach wszystkich, którzy polecali się jego modlitwom.

Czytaj więcej...

Dziękczynienie po Komunii św.

Wdzięczność jest cechą ludzi wielkich, którzy potrafią zobaczyć dobro w Bogu i to dobro, które otrzymujemy od naszych bliźnich. Ojciec Pio uczy nas dziękczynienia jako postawy na bezwarunkową miłość Boga.


Czytaj więcej...

Nowenna do św. Ojca Pio

Nowenna jest modlitwą odmawianą w wyznaczonej intencji przez kolejne 9 dni (miesięcy, lat). Poprzez powtarzanie regularne modlitw chrześcijanin łączy się duchowo z Bogiem wzywając wstawiennictwa świętych. Zapraszam do trwania na nowennie z św. Ojcem Pio w modlitwie indywidualnej, ale także w gronie rodzinnym, grupie modlitwy i parafii.

Czytaj więcej...

Formularz Mszy świętej o Ojcu Pio

Podczas Mszy Św. w najgłębszy sposób jest nam objawiona tajemnica miłości Boga do Kościoła i do każdego z nas osobiście. Nigdzie - tak jak w Eucharystii - nie możemy głębiej spotkać się z Panem Jezusem i Bożą miłością. W tym miejscu koncentruje się cała nasza wiara. Niech celebracja Eucharystii z formularza o św. Ojcu Pio poprowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem.

Czytaj więcej...

Modlitwy w różnych potrzebach

Znajdziemy tutaj teksty modlitw wstawienniczych w różnych intencjach. Możemy je odmawiać zarówno za siebie, jak i za innych. Są tu także teksty modlitw do św. Ojca Pio, który jest naszym szczególnym orędownikiem w różnych sytuacjach naszego życia.

Czytaj więcej...