Czas - część 2: Nowy Testament jako uczestnictwo w zbawczym dziele Chrystusa - audycja


Po ostatniej refleksji dotyczącej starotestamentalnego widzenia czasu, w tej audycji pragniemy bliżej spojrzeć w temat "Jezus i czas" oraz w ten czas, który stał się czasem Kościoła, w którym każdy z nas oczekuje na ostateczne dopełnienie czasu, który przeżywał także Ojciec Pio.

Audycja ks. Krzysztofa, Radio "Rodzina" - luty 2012 roku

Czas - część 1: Stary Testament - czasem tęsknoty za Zbawicielem - audycja


Człowiek dzisiaj zapomina o tym co najważniejsze - o niebie , dlatego zbytnio skupia się na tym, co nie daje mu szczęście. Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński powiedział krótko: "czas to miłość"! Zapraszam do wsłuchania się w: przekaz biblijny o stworzeniu świata, refleksję ludzi Starego Testamentu na powyższy temat oraz myśli Ojca Pio na temat czasu. 

Audycja ks. Krzysztofa, Radio Rodzina - styczeń 2012 roku

On was wszystkiego nauczy... Ojciec Pio o roli Ducha Świętego w naszym życiu - audycja


Ojciec Pio zdawał sobie sprawę z faktu, że Duch Boży prowadzi go przez życie trudna? droga?, ale po s?ladach Jezusa. Szedł nią, do celu swej pielgrzymki prowadza?c ze soba? swoje dzieci duchowe.

Zapraszamy do wysłuchania audycji ks. Krzysztofa Ślicznego o Duchu Świętym

Spotkać Zmartwychwstałego Pana - audycja


Przeżyć tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego oznacza spotkać żywego Jezusa. Każde spotkanie z Nim jest odkryciem miłosierdzia Bożego, które przemienia nas w kochających uczniów Chrystusa.

Zapraszamy do wysłuchania wielkanocnej audycji ks. Krzysztofa Ślicznego

"Hymn o miłości" wyśpiewany ze św. Ojcem Pio


"Pieśń o miłości" zawarta w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13, 1-13) ukazuje doświadczenie miłości chrześcijańskiej przez Apostoła Narodów po nawróceniu pod Damaszkiem. Opisuje cechy miłości, takiej pięknej -w Bogu. W naszej refleksji w ten hymn zostało wplecione życie św. Ojca Pio, wiernego świadka Bożej miłości. 

Wsłuchajmy się w audycję ks. Krzysztofa pt.: "Hymn o miłości" odczytany wraz z Ojcem Pio


Wspaniały portal kapucyński, a w nim homilia o. Pawła Teperskiego o Ojcu Pio - audycja


Warto zatrzymać się przy tym, co dobre i piękne. Czymś takim jest z pewnością strona Braci Mniejszych Kapucynów w Polsce. Zapraszamy do odwiedzenia portalu.
kap

Zapraszam do wsłuchania się w homilię br. Pawła Teperskiego o Ojcu Pio

Homilia Padre Ricardo Fabbiano - Tenczyn 2011 - audycja


Przypowieść Jezusa o zaproszonych na ucztę jest wezwaniem Boga skierowanym do każdego z nas. Zapraszam do wysłuchania homilii o. Ricardo Fabbiano, którą skierował podczas Eucharystii do odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w Polsce w czasie XII Kongresu w Tenczynie, 9 X 2011 r.

Posłuchaj homilii

W Nowy Rok z Bożym błogosławieństwem - audycja o szczęściu


Postanowienia noworoczne? Co wybrać? Jakich wartości trzymać się planując nasze starania o lepszy rok? Może warto żyć Bożym błogosławieństwem i stawać się szczęśliwym człowiekiem. Zasadniczą część tej audycji stanowi homilia wygłoszona przez ks. Krzysztofa podczas Eucharystii 8 października 2011 r. w czasie trwania XII Ogólnopolskiego Kongresu Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie koło Krakowa.

Zapraszam do wysłuchania audycji

Kolejne świadectwo kapłańskiego życia - "Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?" - audycja


Zbliżające się dni otwierają nam serca na doświadczenie prawdy, że Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić. Niewątpliwie znaczącą rolę w dotarciu ludzi do Boga mają kapłani. Polecam trzecie już świadectwo, tym razem ks. Marcina Sandoka wypowiedziane w Krakowie-Łagiewnikach na Czuwaniu Grup Modlitwy Ojca Pio w czerwcu 2010 roku.

"I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina".
/z kolędy "Wśród nocnej ciszy..."/

Posłuchajmy świadectwa ks. Marcina

Być szkołą wiary i ogniskiem miłości - audycja


Ojciec Pio wyznaczył jasny program dla gromadzacych się przy nim Grup Modlitwy, aby byli "szkołami wiary i ogniskami miłości". Jak te słowa dzisiaj należy rozumieć?

Zapraszamy do wysłuchania audycji naszego księdza koordynatora