Posłuchajmy listów Pio nawiązujących do myśli św. Pawła - czyta ks. Krzysztof Śliczny


Ojciec Pio zasłuchany w listy św. Pawła - list 5

Ojciec Pio zasłuchany w listy św. Pawła - list 6

Ojciec Pio zasłuchany w listy św. Pawła - list 7

Ojciec Pio zasłuchany w listy św. Pawła - list 8

Ojciec Pio zasłuchany w listy św. Pawła - list 9

Ojciec Pio zasłuchany w listy św. Pawła - list 10